Taxi Rotterdam Botlek Taxi

Een pragmatische aanpak zal deze ambitie helpen verwezenlijken. Om met beperkte middelen een optimaal resultaat te bereiken, zullen we immers efficiëntiewinsten moeten boeken. Mijn beleidsplan weerspiegelt deze ambitie in een langetermijnvisie. ‘Brussel: een pragmatische ambitie’ is opgebouwd uit vier delen, elk uitgegeven in een aparte katern - taxi zaltbommel. Het derde deel dat u nu leest, gaat over mijn bevoegdheid voor taxibeleid.

Dat potentieel moeten we de volgende jaren in Brussel ten volle waarmaken. Met de sector sloot ik reeds een omvattend akkoord af, dat aan dit actieplan een solide basis geeft. Zo kunnen we samen werken aan een kwalitatieve dienstverlening en een gezonde sector. Bij de totstandkoming van dit deel over het taxibeleid wens ik in het bijzonder mijn administratie Mobiel Brussel te bedanken, meer bepaald de directie Taxi’s, voor hun intense en enthousiaste medewerking.

De vooropgestelde initiatieven zullen een reële meerwaarde betekenen voor Brussel en al wie er woont en werkt. Dat is mijn missie voor deze legislatuur. Brigitte GROUWELS Minister 5 Brussel: e e n p r a g m at i s c h e a m bi t i e Het regeerakkoord 2009–2014 draagt de titel ‘Een duurzame ontwikkeling van het Gewest ten dienste van de Brusselaars’.

De basisdoelstelling blijft de verkeerslast in het gewest met 20% verminderen in vergelijking met 2001. De taxi heeft zijn eigen plaats in een gevarieerd vervoersaanbod dat op alle stedelijke verplaatsingsbehoeften een antwoord biedt, ook zonder privéauto. Soepele autodiensten zoals taxi’s, collectieve taxi’s en deelauto’s zijn immers een aanvulling op stappen, fietsen en openbaar vervoer en concurreren rechtstreeks met de privéauto.Een transversale ontwikkelingsvisie over alle beleidsdomeinen heen is noodzakelijk om de stedelijke ambitie van een leefbaar Brussel verder gestalte te geven. taxi zaltbommel. Beleidsdomeinen die het verschil maken De verschillende beleidsdomeinen van de minister zijn nauw verweven met elkaar en zorgen voor een samenhang van de stedelijke ruimte op schaal van het Gewest.

Cheap Taxi Amsterdam

In eerste instantie op gewestwegen, maar, ter ondersteuning van openbaar vervoer, voetgangers en fietsers, ook op heel wat gemeentewegen. 7 –– Dit bepaalt sterk hoe de openbare ruimte er uitziet, en hoe we de stad beleven. Om ons goed te voelen in de stad hebben we een omgeving nodig die comfortabel is, uitnodigend, aantrekkelijk, veilig en groen.

Een ontmoetingsruimte waar we ons thuis voelen. –– Tegelijk omvat het de infrastructuur die alle verplaatsingen mogelijk maakt. De keuze wordt gemaakt hoe we de ruimte verdelen tussen voetgangers, fietsers, openbaar vervoer enerzijds en privévervoer anderzijds. En die infrastructuur is levensnoodzakelijk voor bedrijven, winkels en socio-culturele activiteiten. En voor iedere burger, die toegang moet krijgen tot wat de stad te bieden heeft.

• Vervoer omvat in eerste instantie het openbaar vervoer. taxi zaltbommel. De strategische ontwikkeling van het metro- tram- en busnet van de MIVB, met de nodige infrastructuur, staat centraal naast de kwaliteit van de klantenservice in de ruimste zin. Daarnaast reguleert en stimuleert het Gewest ook de taxisector. En het ondersteunt actief de ontwikkeling van soepele autodiensten zoals Cambio en Collecto (Taxi Heist-op-den-Berg).

Voor de beleidsdomeinen ‘openbare werken en vervoer’ bestaat een apart beleidsplan. taxi anwterpen kalmthout. • Informatica is niet meer weg te denken uit ons leven en uit de stad. Het Gewest bouwt, via het Centrum voor Informatica voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (CIBG) al jaren het Irisnet uit, een ICT-netwerk dat overheden toelaat onderling en met de burger te communiceren. taxi zaltbommel.

Ook voor het informaticabeleid wordt een apart beleidsplan opgemaakt. • De Haven van Brussel groeit de jongste jaren uit tot een belangrijke actor in duurzame ontwikkeling. De havenbedrijvigheid is economisch van belang en biedt direct en indirect werk aan meer dan 13 - taxi zaltbommel. 000 personen, waaronder een groot aantal laaggeschoolden. 8 Tegelijk zijn er grote kansen om goederenvervoer te verschuiven van de weg naar het water en het spoor, zowel voor stadsdistributie als voor de uitbouw van een multimodaal logistiek platform.

Taxi De Groot

Voor het beleidsdomein “Haven van Brussel” bestaat er eveneens al een apart beleidsplan. Efficiëntietoets als leidraad Ook het actieplan voor de taxi’s is ambitieus, maar tegelijk concreet, pragmatisch en krachtdadig. De rol van de overheid is hier in de eerste plaats efficiënt reguleren en stimuleren. Reguleren om de kwaliteit van de taxidienstverlening te waarborgen, en het kader te scheppen voor een gezonde taxisector.

Elke maatregel moet er toe bijdragen dat de taxi’s een grotere meerwaarde opleveren voor de stad. Om dit te evalueren, onderwerpen we elke actie aan een efficiëntietoets met 5 criteria. Het is niet de bedoeling om deze toets in objectieve cijfers uit te drukken. Het gaat er wel om de juiste vragen te stellen en het taxibeleid te plaatsen binnen de ruimere stedelijke ambities.

En een mooie toekomst. Daar gaat dit actieplan van uit en dat is ook het streefdoel. Om te beginnen horen taxi’s nu eenmaal bij de stad, bij alle steden. Maar in Brussel vandaag is er groeipotentieel. In dit deel leggen we uit waarom er potentieel is, welke taak de overheid daarbij opneemt, en wat er verder in dit actieplan te lezen staat.

Een taxi is een auto met chauffeur die je vervoert van deur tot deur. De taxichauffeur kent de stad, geeft informatie, helpt met bagage of instappen en treedt op als ambassadeur van de stad voor bezoekers. taxi zaltbommel. Er zijn heel wat redenen om een taxi te nemen: je bent slecht te been of je hebt zware koffers, je hebt haast en je wil geen tijd verliezen met parkeren, je reist naar plekken of op momenten met weinig openbaar vervoer, je wil comfort en rijdt liefst niet verloren, je wil snel uit de regen zijn of je wil graag vooraf je vervoer geregeld hebben, je wil veilig ’s nachts thuiskomen of je moet onvoorzien dringend ergens naartoe.

De stedeling zal dit soort soepele autodiensten almaar meer eisen en op prijs stellen. Dat komt door een aantal sterke maatschappelijke trends. Wij verplaatsen ons almaar individueler, vaker en verder, op meer uiteenlopende tijdstippen en naar meer gespreide bestemmingen. taxi zaltbommel. Dat komt door fundamentele trends zoals toenemende individualisering, meer persoonlijke autonomie en flexibele werktijden.

Taxi 2

• Woon-werkverkeer blijft weliswaar belangrijk op steeds uitdijende pieken, maar andere verplaatsingen, voor winkelen en vrije tijd, nemen nog sneller toe, vooral ’s avonds buiten de werkuren en in weekends. In Brussel maakten die tien jaar geleden al bijna de helft van alle verplaatsingen uit1. 11 Het nettoresultaat is een toename van individuele en gespreide verplaatsingen in tijd en ruimte - taxi zaltbommel.

Voor gebundelde verplaatsingen in Brussel – woon-werk en woon-school1– met een motorvoertuig zijn er op 10 ritten 3 met openbaar vervoer en 7 met de auto. Maar voor de andere, meer gespreide verplaatsingen is die verhouding 1,5 openbaar vervoer en 8,5 met de privéauto2. De kracht van het openbaar vervoer is de gebundelde vraag opvangen, naar centra op piekuren, en daarvoor moet en zal er de volgende jaren nog sterk worden geïnvesteerd. taxi zaltbommel.Samen met andere soepele diensten zoals autodelen en autoverhuur kan de taxi het verschil maken in een modale verschuiving weg van de privéauto: je kunt het zonder privéauto doen, en toch een auto ter beschikking hebben als het moet. En ook bedrijven kunnen hun voordeel doen met meer taxigebruik en autodelen en besparen op een wagenpark, bedrijfswagens en autovergoedingen.

Navigation

Home

Latest Posts

Auto Uitschrijven Voor Export

Published Mar 23, 23
8 min read

Mobilhome Huren Weekend

Published Mar 10, 23
6 min read

Cisano San Vito Mobilhome

Published Mar 09, 23
3 min read